FAQ

Op deze pagina vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen. Als u geen antwoord vindt op uw vraag, aarzel dan niet om met ons contact op te nemen. Wij staan u graag te woord.

Kan je het antwoord op jouw vragen niet vinden? Aarzel dan niet om contact op te nemen met ons.

Anhydrietvloeichape

 • Industriële kwaliteit , zelfverdichtend , homogeen en gegarandeerde sterkte-eigenschappen
 • Door de gunstige sterkte-eigenschappen zijn de dekvloerdikten tot minstens 30% dunner uitvoerbaar
 • Ideaal als dekvloer voor zwevende vloersystemen door de hoge buigtreksterkte , zelfverdichtende eigenschappen en perfecte omhullingen van de leidingen
 • De krimp van een anhydriet dekvloer is te verwaarlozen en grote oppervlakten zijn uitvoerbaar zonder dilataties
 • Geen wapeningsnet nodig
 • Energiebesparend en comfortverhogend door de zeer goede warmtegeleiding bij vloerverwarming
 • Snelle belastbaarheid stimuleert efficiënt en snel bouwen
 • Oppervlakten van 100 m² tot ca. 1500 m² per dag zijn mogelijk
 • Anhydriet is een duurzaam product , verkregen als industriële reststof en opgewerkt tot hoogwaardige grondstof
 • Vergeleken met traditionele smeervloeren is de arbeidsfysieke belasting beduidend minder hetgeen ziekteverzuim , uitval en kosten sterk reduceert.
 • De temperatuur in de ruimte waar de dekvloer wordt aangebracht, moet tijdens het aanbrengen en aansluitend ten minsten 3 etmalen vorstvrij zijn en mag ten hoogste 30° bedragen , zo ook voor de temperatuur van de ondergrond.
 • De specietemperatuur mag als gevolg van de omgevingscondities of de temperatuur van de ondergrond niet onder de 5°C dalen.
 • Ter bevordering van het droogproces is het sterk aan te bevelen om tijdens de winterperiode de ruimtetemperatuur tijdens het gieten boven de 5 ° te houden.
 • Verlijming van 2 gelijksoortige producten verdient altijd aanbeveling. Gipsgebonden tegellijmen , zijn dus ten zeerste aan te raden. Daarbij heeft de gipsgebonden tegellijm het voordeel dat eerder kan verlijmd worden (1% ip.v. 0,5%) in vergelijking tot een anhydriet-cement combinatie.
 • Fabrikanten gipsgebonden tegellijm : Forbo Eurocol , Omnicol
 • Zoals bij elk type dekvloer , dient er bij de desbetreffende lijmfabrikant advies te worden ingewonnen over het te kiezen douchehoeksysteem.
 • Er zijn diverse mogelijkheden om ,conform de voorschriften van de lijmfabrikant, een anhydriet dekvloer toe te passen in de badkamer.
 • De meeste adviesbureaus adviseren echter , om bij zowel een cementgebonden als een calciumsulfaatgebonden dekvloer , zoveel mogelijk te kiezen voor een doucheplaatelement of een douchebak, zodat een zekere waterdichte constructie wordt gecreëerd.
 • Anhydrietgebonden dekvloeren kunnen tegen vocht , mits deze belasting niet structureel is (bijv.zwembad/saunaruimten,buitentoepassingen)
 • Wanneer anhydriet langdurig met vocht belast wordt, zal de sterkte met ca 15 % worden gereduceerd. Na droging krijgt het zijn oorspronkelijk sterkte weer terug.
 • In de praktijk betekent dit dat de anhydriet gietdekvloer onder invloed van vocht veelal hogere sterkte-eigenschappen zal blijven bezitten dan een traditionele zandcement-dekvloer.
 • Dekvloeren worden veelal gecombineerd met vloerverwarming. Direct op de draagvloer of op een verende ondergrond laat de gietvloer zich moeiteloos verwerken en geeft deze een perfecte omhulling van de leidingen. Door de hoge dichtheid en hoge sterktes zijn dunnere laagdikten mogelijk op zowel een draagvloer als een verende ondergrond.

  Gecombineerd met de zeer gunstige warmtegeleidingseigenschappen van de anhydriet gietvloer wordt dit vloersysteem gezien als dé ideale comfortvloer in woning -en utiliteitsbouw.

In de praktijk en volgens het bestek is vlakheidsklasse 4 (NEN 2747) meestal het uitgangspunt , echter de meeste vloerenbedrijven kunnen ook naar hogere vlakheidsklassen.

Bij vlakheidsklasse 1 dient per vloerenbedrijf na te worden gevraagd of dit mogelijk is . Let wel , hoe hoger de vlakheidsklasse , hoe hoger de eisen worden aan de vlakheid c.q. evenwijdigheid van de ondergrond. Hieronder wordt een opsomming gegeven van de belangrijke elementen uit NEN 2747 “classificatie en meting van de vlakheid en evenwijdigheid van vloeroppervlakten” en de zwevende dekvloerennorm NEN 2742.

 • Bij vlakheidsklasse 1 en 2 van de dekvloer dient de vlakheid van de dragende ondergrond ten minste vlakheidsklasse 5 te zijn of het toe te passen vloersysteem zal uit meer dan één egaliserende laag bestaan
 • Wanneer geen vlakheidsklasse vooraf is overeengekomen , wordt de vlakheidsklasse 7 van toepassing verklaard
 • Bij zwevende dekvloeren dient de isolatie door de draagvloer te worden ondersteund , anders dient een uitvullaag te worden toegepast .(NEN 2742)
 • In verband met akoestische prestaties bij zwevende dekvloeren mogen geen lokale onregelmatigheden voorkomen die hoger zijn dan 0,3 maal de dikte van het isolatiemateriaal ter plaatse in belastende toestand (NEN 2742)
 • Indien vlakheidseisen zijn gesteld aan een zwevende dekvloer, geldt dat de ondergrond (isolatie, draagvloer, uitvullaag) waarop de dekvloer wordt aangebracht ten minste een gelijke vlakheid moet bezitten (NEN 2742)

Met droogtijd wordt in de praktijk meestal bedoeld “wanneer een vloerafwerking kan worden aangebracht”. Hierbij wordt een richtlijn voor een bepaald restvochtpercentage afgegeven, echter dit kan per lijmleverancier verschillen. Uit onderzoek is veelal gebleken dat mogelijke schades die in het verleden zijn ontstaan, niet zozeer met de dekvloer te maken hadden, dan wel met de juiste keuze van de lijmproducten en verkeerde of onjuiste wijze van vochtmeting.

Om de snelheid van droging van een dekvloer nog meer te bevorderen, zijn de volgende aandachtspunten aan te bevelen :

 • Wind- en waterdichtheid van de ruimte
 • Goede ventilatie
 • Dunnere dekvloerdikte kiezen
 • Verwarmen of temperatuur van de desbetreffende ruimte verhogen
 • Vloerverwarming sneller in gebruik nemen
 • Gedrag onderaannemers op de werf wat betreft onvoorzichtigheid met water (stukadoor) c.q. opstapelen van grote hoeveelheden bouwmaterialen op de dekvloer
 • Eventuele inzet condensdrogers voor verlagen van de relatieve luchtvochtigheid

 

Ter bevordering van het droogproces is het sterk aan te bevelen om in de winterperiode de ruimtetemperatuur voortdurend boven de 10°C te houden.

 • De vochtgevoeligheid van een lijm of de stoffering bepaalt met name de snelheid van aanbrengen. Hoe dunner de vloerafwerking is , hoe hoger meestal de eisen zijn die aan de dekvloer c.q. ondergrond worden gesteld , zoals vlakheid en evenwijdigheid.
 • In de meeste gevallen zijn er dus geen verschillen in verwerkingsvoorschriften tussen zandcement- of calciumsulfaatgebonden dekvloeren.
 • Meestal worden nabewerkingen door de betreffende stoffeerder uitgevoerd. In het geval van ‘huidvrije gietvloer’ is deze door de hoge (oppervlakte)sterkte en vlakheid direct geschikt voor verdere applicatie van vloerbekleding. Alleen wanneer de vloer door het bouwproces vervuild is , zal worden volstaan met het licht opschuren van het oppervlak.

Om verschillende redenen kan een dekvloer worden nabehandeld :

 • De calciumsulfaat dekvloer , type KNAUF op alpha-halfhydraatbasis , is sinterhuidvrij . Dit betekent dat een zogenaamde calciumhuid of sinterhuid niet zal gevormd worden. Daardoor ontstaat er direct een dekvloer met hoge oppervlakkwaliteit, geschikt voor iedere vloerafwerking.
 • Applicatiegereed maken voor vloerbekleding
  Schoonmaken dekvloer bij verontreinigingen cq. na maanden lang bouwbedrijvigheid en / of eventuele oneffenheden verwijderen


Zoals bij elke dekvloer al een eventuele behandeling  door de vloerbekleder worden beoordeeld en uitgevoerd. De vloerafwerkende partij dient ten alle tijden verantwoording te nemen voor de verdere verwerking van de ondergrond.

Direct op de draagvloer aangebrachte gietvloer

 • Dilatatievoegen moeten worden gevolgd in de dragende ondergrond, maar in principe kunnen oneindig grote vloervelden gemaakt worden.

 

Zwevende dekvloer

 • Het is wenselijk afspraken te maken of dilatatievoegen bij een zwevende dekvloer wel of niet moeten worden doorgezet, het is hier minder noodzakelijk.
 • Bij voldoende toepasbare kantstrookdikte kan een zwevend dekvloersysteem van ca. 600 tot 1000 m² worden gemaakt. Dit in tegenstelling tot de traditionele zandcementdekvloer
 • (ca. 60m²)

 

Algemeen

 • Verschillende vloersystemen dienen van elkaar te worden gescheiden door middel van een dilatatie
 • Aangrenzende verwarmde en niet verwarmde vloervelden dienen eventueel, onafhankelijk van de geometrie, middels een dilatatie van elkaar te worden gescheiden
 • De daadwerkelijke kantstrookdikte wordt dus eigenlijk bepaald door het dilatatieplan en de te verwachten temperatuurverschillen in de dekvloer

KNAUF anhydriet gietvloeren zijn vrijwel krimpvrij en kenmerken zich door een hoge druk-en buigtreksterkte. Hierdoor is het niet nodig de vloer te versterken met een wapeningsnet, ook niet wanneer het zwevende vloer betreft.

Cementvloeichape

In opbouw. Heeft u reeds vragen? Aarzel niet om met ons contact op te nemen.

Thermische isolatie

RiBa-plan wordt perfect genivelleerd. Het eindresultaat ligt egaal vlak waardoor het leggen van isolatieplaten probleemloos verloopt.

Indien men vloerverwarming wenst, wordt er eerst plasticfolie gelegd op de RiBa-plan. Door de zéér luchtige samenstelling van RiBa-plan is het perfect mogelijk om vloerverwarming te bevestigen met behulp van een eenvoudig tackersysteem.

Na 2 à 3 dagen, afhankelijk van de weersomstandigheden

De droogtijd bedraagt 1cm per dag, afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid.