FAQ

Vaak gestelde vragen

Op deze pagina vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen. Als u geen antwoord vindt op uw vraag, aarzel dan niet om met ons contact op te nemen. Wij staan u graag te woord.

&nbsp

Cementchape

Hoe lang moet een dekvloer drogen?

Na het respecteren van de termijnen voor ingebruikname, moet de dekvloer drogen, d.w.z. dat het aanmaakwater moet verdampen tot een vochtgehalte bereikt wordt dat verenigbaar is met de voorziene vloerbedekking en haar plaatsingstechniek. De drogingstermijnen worden in belangrijke mate beïnvloed door de klimatologische omstandigheden (relatieve vochtigheid, temperatuur, …)

Het vochtgehalte wordt volgens een welbepaalde methode gecontroleerd: (gemeten met de carbidefles en uitgedrukt in massapercent) Het is dan ook aanbevolen informatie in te winnen bij de aannemer van de vloerbedekking.

 • Voor het plaatsen van parket aanvaardt men een max. vochtgehalte van 2,5 % voor een cementgebonden dekvloer.
 • Indien de vloerbedekkingen dampdicht zijn en/of indien vochtgevoelige lijmen worden gebruikt, is het toegelaten vochtgehalte beperkt tot 2,5 % voor een cementgebonden dekvloer. In geval van vochtdoorlatende vloerbedekkingen en indien de gebruikte lijmen niet vochtgevoelig is, bedraagt het maximale toelaatbare vochtgehalte 5 % voor cementgebonden dekvloeren.
 • Voor harde vloerbedekkingen en hun voegen is het vochtgehalte in de cementgebonden chape op zich geen ongunstige factor. Bij vloerbedekkingen van sommige marmer- of kalksteensoorten zal men er nochtans voor zorgen dat de dekvloer droog is en blijft.
Hoe lang moet gewacht worden voor de ingebruikname van de dekvloer?

Voor een cementgebonden dekvloer worden volgende principes weerhouden:

 • De dekvloer gedurende minimum 3 dagen in een vochtige omgeving houden, d.w.z. dat de kamers afgesloten en niet geventileerd worden
 • Hem gedurende minimaal 1 week beschermen tegen tocht (gesloten ruimten)
 • Wachten met het eerste en voorzichtige belopen zonder bijkomende belasting tot de ouderdom van 5 tot 7 dagen bereikt is
 • De eerste belasting door stapelen van materialen, goed verdeeld en zonder puntbelasting, ten vroegste na 15 dagen toelaten
 • Wachten met het volledige in gebruik stellen tot de ouderdom van 28 dagen (de wachttijd voor het plaatsen van de vloerbedekking hangt ook af van andere criteria, zoals het vochtgehalte)

Wat is de samenstelling van een dekvloer?

1 m³ rijnzand (type: 0/3) en maximum 250 kg cement voor elke m³ zuiver aanmaakwater.

Wat is een cementgebonden dekvloer of chape?

De dekvloer wordt aangebracht op de draagvloeren van gewapend beton, aarde of elk ander hard grondvlak, ten einde een vlakke en horizontale ondergrond te vormen waarop de vloerbedekking moet kunnen gelegd worden (vloertegels, natuursteen, parket,laminaatparket, kurk, linoleum, tapijt, …)

De uitvoering van de dekvloer wordt slechts aangevat na de beëindiging van de ruwbouwwerken, het plaatsen van het buitenschrijnwerk met beglazing en/of het afdichten van de buitenopeningen, de beëindiging van de stukadoorwerken en de installatie van de leidingen voor verwarming, sanitair, informatica, domotica.

Wat zijn de eisen en prestaties van een dekvloer?

Er worden hoofdzakelijk drie soorten prestaties vereist van een dekvloer:

 • Horizontaliteit – vlakheid - aanvangsniveau
 • Ruwheid
 • Druksterkte

Deze prestaties worden in het bestek of bij de bestelling omschreven door numerieke waarden of door het opleggen van een bepaalde prestatieklasse.

 

Anhydriet chape

Wat is de droogtijd van vloeichape?

Opgelet: het droogproces is niet vergelijkbaar met een cementgebonden chape. Door de verdichtende eigenschap van de anhydrietchape zal deze een langere droogtijd nodig hebben dan een cementgebonden chape. Ook bij het plaatsen van tegels moet deze chape goed droog zijn.

Men kan het drogingproces versnellen door goed te ventileren en ontvochtigers te plaatsen. Wij als plaatser opteren steeds om een anhydrietchape te plaatsen tussen de 4cm à 5cm. Doordat deze dekvloer voldoende druksterkte en buigtreksterkte heeft gaat deze dikte geen invloed hebben op de kwaliteit van de anhydrietchape.
De vochtigheid van de anhydriet vloeichape wordt gemeten met een Carbuurmeter.

Te hanteren percentages:

 • Parket zonder vloerverwarming 0,5 CM%
 • Parket met vloerverwarming 0,3 CM%
 • Tegels zonder vloerverwarming 1,0 CM%
 • Tegels met vloerverwarming 0,8 CM%

Wel of niet schuren?

Er zijn verschillende fabrikanten/leveranciers van anhydrietsoorten. De anhydrietsoort die we in onze firma gebruiken is synthetisch bepaald zodanig dat de geplaatste dekvloer na uitharding niet dient geschuurd te worden. Er bestaat enige verwarring over de uitdroging bij wel of niet schuren van de anhydrietchape. Ter verduidelijking: een andydrietchape met sinterhuid dient binnen de 5 dagen na plaatsing geschuurd te worden. Het oppervlak van deze dekvloer is poriëndicht, men kan dit het beste herkennen aan het blinkende oppervlak.

Door het schuren worden deze poriën open en zal de uitdroging optimaal starten van zodra de anhydrietchape geschuurd is. Een anhydrietchape zonder sinterhuid zoals onze firma gebruikt is reeds poriën open en dus zal de uitdroging optimaal starten van zodra de anhydrietchape geplaatst is. Gaat men deze anhydrietchape toch opschuren dan gaat men deze opnieuw poriëndicht maken met een tragere droging tot gevolg. Een groot voordeel van een anhydrietchape die niet dient geschuurd te worden is dat men zo geen extra stof op de werf teweegbrengt.

 

Zijn er bijzondere voorwaarden bij vloerverwarming?

 • De warmtedragende leidingen moeten gevuld zijn
 • Het vloerverwarmingssysteem mag niet in werking zijn
 • De leidingen moeten goed vastgemaakt zijn aan de ondergrond

Zijn er voorwaarden voor het leggen van anhydriet vloeichape?

 • Het gebouw dient regen en winddicht te zijn en er dient steeds water en elektriciteit op de werf aanwezig te zijn
 • Hoekprofielen pleisterwerk mogen niet uitsteken onder het plakwerk
 • Dorpels dienen perfect pas te zitten om het juiste niveau aan te houden
 • Trap en/of keldergaten dienen afgebakend te zijn met een bekisting
 • Bij vorst is het onmogelijk om chapewerken uit te voeren

 

Thermische isolatie

Is RiBa-plan een geschikte uitvulling voor het plaatsen van isolatieplaten?

RiBa-plan wordt perfect genivelleerd. Het eindresultaat ligt egaal vlak waardoor het leggen van isolatieplaten probleemloos verloopt.

Kan men vloerverwarming rechtstreeks plaatsen op RiBa-plan?

Indien men vloerverwarming wenst, wordt er eerst plasticfolie gelegd op de RiBa-plan. Door de zéér luchtige samenstelling van RiBa-plan is het perfect mogelijk om vloerverwarming te bevestigen met behulp van een eenvoudig tackersysteem.

Wanneer is RiBa-plan beloopbaar?

Na 2 à 3 dagen, afhankelijk van de weersomstandigheden

Wat is de droogtijd van RiBa-plan?

De droogtijd bedraagt 1cm per dag, afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid.

 

Akoestische isolatie

In opbouw

Beste klant,

Wij werken momenteel aan dit onderdeel. Kom binnenkort opnieuw een kijkje nemen op onze website.

 

Over ons

tijdlijn
Ons bedrijf is reeds vele decennia actief in het plaatsen van chapes en vloerisolatie. Als meewerkend patroon hou ik nauwgezet de kwaliteit van de geleverde werken in het oog. Ons familiebedrijf reageert snel en duurzaam op de marktevolutie en nieuwe trends. Wij willen in het bijzonder ingaan op uw specifieke wensen en verwachtingen.

Lees meer